Volvo Penta IPS

Den geniala Volvo Penta IPS

Volvo Penta IPS (Inboard Performance System) med dubbla, framåtriktade och motroterande propellrar är utvecklat som ett modernt alternativ till traditionella raka axelinstallationer. I kombination med de individuellt styrbara drivenheterna under skrovet överträffar det raka axlar i alla viktiga avseenden hantering, komfort ombord och prestanda. Volvo Penta IPS är ett komplett paket från en enda leverantör för dubbel-, trippel- eller kvadrupelinstallationer för diesel och gör att framåtriktad effektivitet och manöverbarhet blir tillgänglig för båtar från 30 till över 100 fot.

IPS 350/400/450/500/600